Privacyverklaring

Winebasterds v.o.f.

Winebasterds v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende te Rijksweg 14A, 6584AB
Molenhoek., hierna te noemen “Winebasterds v.o.f.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Winebasterds v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Winebasterds v.o.f. u over de manier waarop Winebasterds v.o.f. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Winebasterds v.o.f. worden aangeboden op www.winebasterds.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Winebasterds v.o.f. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.

2. Doel
Winebasterds v.o.f. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middelvan het bezoeken van www.winebasterds.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Winebasterds v.o.f. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Winebasterds v.o.f. .

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft de Winebasterds v.o.f. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Winebasterds v.o.f. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en onze vervoerders en transporteurs.

4. Uw account
In uw account op www.winebasterds.com slaat Winebasterds v.o.f. onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4.

6. Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De persoonlijke nieuwsbrieven kan Winebasterds v.o.f. samenstellen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4. Indien u geen nieuwsbrieven van Winebasterds v.o.f. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via www.winebasterds.com.

7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Winebasterds v.o.f. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt de Winebasterds v.o.f. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Winebasterds v.o.f. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

8. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Winebasterds v.o.f. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Winebasterds v.o.f.

9. Andere doeleinden

Tot slot kan Winebasterds v.o.f. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Winebasterds v.o.f. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Winebasterds v.o.f. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Winebasterds v.o.f. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Winebasterds v.o.f. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Winebasterds v.o.f. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Winebasterds v.o.f. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@winebasterds.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van uw account, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor werking van uw account.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Winebasterds v.o.f. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies, deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies zijn functioneel en analytisch van aard en niet terug te leiden tot een persoon. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van
uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.winebasterds.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Winebasterds v.o.f.

1. Winebasterds v.o.f. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die de Winebasterds v.o.f. verwerkt ten behoeve van www.winebasterds.com. Winebasterds v.o.f. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Winebasterds v.o.f. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.winebasterds.com, tenzij Winebasterds v.o.f. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Winebasterds v.o.f. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.winebasterds.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.winebasterds.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.winebasterds.com in de gaten.
2. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-09-2019.